You're listening to:
Ep.61: Throwing Shade #61 - Mormon Lady Pants, Azealia Banks vs. Perez Hilton, IUD's, Stubenville